Wiskunde

Een filmpje dat jullie zal helpen bij het volume en het soortelijk gewicht.
Wil je het nog even opfrissen, kijk dan zeker naar dit filmpje: